05
heinä

5.7.2022 Naantalin Satama laajenee Luonnonmaalla

Naantalin satama Oy on ostanut Luonnonmaalla sijaitsevan satama-alueen Meriaura Groupiin kuuluvalta VG-Port Oy:ltä. Kauppa käsittää 2,7 hehtaarin kokoisen varastokentän ja kaksi uutta laituria, sekä vesialuetta noin kaksi hehtaaria. Alue sijaitsee Naantalin Sataman Luonnonmaan varastoalueiden pohjoispuolella, kehittyvän Naviren teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä.

Kauppa liittyy Naantalin sataman bulk-toimintojen kehittämiseen. ”Luonnonmaan alue on ollut jo pitkään kehityksemme tähtäimessä ja tämän kaupan myötä pääsemme aloittamaan alueen yleissuunnittelun ensi syksynä. Satama-alueemme on ollut hieman rajallinen, jotta voisimme palvella bulk-operaattoreiden tarpeita tehokkaammin”, kertoo Naantalin sataman toimitusjohtaja Pasi Haarala.

VG-Port Oy:n ahtaus- ja varastoliiketoiminta jatkuu entisellään. Kaupanteon yhteydessä allekirjoitettiin pitkäaikainen vuokrasopimus varastokentästä VG-Port Oy:n käyttöön. Alueen läntisemmät osat jäävät edelleen VG-Portin omistukseen ja Meriaura Groupin eri toimintojen käyttöön.

”Naantalin sataman merkitys Meriauran liikenteessä on kasvanut viime vuosina. Käyttämissämme satamissa meillä on lukumääräisesti eniten laivakäyntejä Naantalissa. Suhtaudumme hyvin kiinnostuneesti kehitysnäkymiin Luonnonmaalla”, sanoo Meriaura Groupin konserninjohtaja Jussi Mälkiä.

 

Lisätietoja:

Pasi Haarala, toimitusjohtaja Naantalin Satama Oy

pasi.haarala@portofnaantali.fi   044 023 4644

 

Jussi Mälkiä, konserninjohtaja Meriaura Group,

jussi.malkia@meriaura.fi       0400 785 489

 

17
kesä

15.6.2022 Paristoista elinvoimaa pellolle – Tracegrow tähtää maailmalle

Jäsenyrityksemme Recser Oy on paristo- ja akkutuottajien vuonna 2008 perustama voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tehtävänä on huolehtia paristojen ja akkujen erilliskeräyksestä, esikäsittelystä, kierrätyksestä ja kierrätyksen edistämisestä Suomessa.

Tulevaisuudessa on mahdollista, että kaikista Suomessa kerätyistä alkaliparistoista voidaan valmistaa lannoitetta suomalaisen yrityksen Tracegrow Oy:n kehittämällä teknologialla. Tracegrow Oy:n luomuviljelyyn sopivissa lannoitetuotteissa mustasta massasta pystytään hyödyntämään sinkin lisäksi mangaani.

Nyt Tracegrow tähtää maailmalle. Yrityksen kehittämää konseptia voidaan monistaa turvallisesti eri paikoissa ja eri teollisuuden aloilla – eli siellä, missä raaka-aineet ovat jo muutenkin lähellä.

Lue lisää:

https://www.sttinfo.fi/tiedote/paristoista-elinvoimaa-pellolle-tracegrow-tahtaa-maailmalle-kiertotalousinnovaatiollaan?publisherId=26883916&releaseId=69944521

08
huhti

8.4.2022 Kiertohelmiä-oppimateriaali saatavilla Peda.net-palvelussa

Kiertohelmiä – kierrätyksellä uusiomateriaaleja’ -oppimateriaalin päivitetty versio on nyt vapaasti saatavilla oppilaitosten hyödyntämässä Peda.net palvelussa. Kiertohelmiä esittelee laajan kattauksen suomalaisia innovaatioita kiertotalouden alalta. Esittelemme 15 erilaista uusioraaka-ainetta ja kerromme näiden kierrätyksestä, ympäristövaikutuksista ja hyödyntämisestä. Oppimateriaalin julkaisija on Suomen Uusioraaka-aineliitto ry.

Digitaalista maksutonta oppimateriaalia voidaan käyttää opetuksen tukena yläkoululuokista ylöspäin. Myös kaikki kiertotalousalasta kiinnostuneet voivat tutustua materiaaliin.

Oppimateriaali koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa ’Uusiomateriaalien kierrätys ja hyödyntäminen’ esittelee kattavan otoksen uusioraaka-aineiden kierrätyksestä, ympäristövaikutuksista ja hyödyntämisestä:

Koska kiertotaloudessa materiaalia on väistämättä siirreltävä paikasta toiseen, on kuljetuksilla keskeinen osa tässä kokonaisuudessa. Oppimateriaalin toinen osa ’Kestävät kuljetukset’ kokoaa yhteen kiertotalousalan kestäviä kuljetusratkaisuja

Materiaali osoittaa, että uusioraaka-aineita hyödyntämällä voidaan luoda kestävämpi kiertotalouteen perustuva yhteiskunta. Uusiokäyttö ja materiaalien kierrätys säästävät luonnonvaroja. Kun tehtaille saadaan kierrätysmateriaalia, vähenee tarve luonnosta otettaville neitseellisille luonnonvaroille. Materiaalin viesti lukijalle on, että kiertotalouden ja uusioraaka-aineiden hyödyntämisen avulla ympäristöongelmia voidaan ratkoa.

08
huhti

8.4.2022 Europress: Älytekniikka hoitaa jätehuoltolaitteiden optimaalisen käytön

Jäsenyrityksemme Europress Group Oy:n Älykästä jätehuoltoa -juttusarja esittelee Europress SMART -järjestelmää.

“Asiakas voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa, kun se antaa SMART-palvelun hoitaa jätehuoltolaitteiden optimaalisen käytön puolestaan,” Europressin Joni tolonen kiteyttää.

Lue lisää Europressin sivuilta Älykästä jätehuoltoa -juttusarjasta.

05
huhti

5.4.2022 Pakkausten tuottajavastuu muutospaineessa

Pakkauskierrätyksen tilastointi tulee muuttumaan yksityiskohtaisemmaksi. Lakimuutoksella tuodaan joukko pieniä tuottajia tuottajavastuun piiriin. 

Mepak-Kierrätys Oy kertoo tiedotteessaan pakkauskierrätyksen tilastoinnin tulevista muutoksista. Tilastointi tulee muuttumaan EU:n uusien laskentasääntöjen myötä. Yksityiskohtaisempi tilastointi mahdollistaa aiemmin poisjätettyjen tai arvioon perustuvien määrien tilastoinnin.

Lue lisää jäsenyhteisömme Mepak-Kierrätys Oy:n sivuilta: Pakkausten tuottajavastuu muutospaineessa

08
syys

8.9.2021 Opi uusioraaka-aineiden hyödyntämisestä – uusi kiertotalouden oppimateriaali julkaistu

’Kiertohelmiä – kierrätyksellä uusiomateriaaleja’ -oppimateriaalissa esitellään laaja kattaus suomalaisia innovaatioita kiertotalouden alalta. Esittelemme 15 erilaista uusioraaka-ainetta ja kerromme näiden kierrätyksestä, ympäristövaikutuksista ja hyödyntämisestä. Oppimateriaalin julkaisija on Suomen Uusioraaka-aineliitto ry.

Digitaalista maksutonta oppimateriaalia voidaan käyttää opetuksen tukena yläkoululuokista ylöspäin. Myös kaikki kiertotalousalasta kiinnostuneet voivat tutustua materiaaliin.

Oppimateriaali koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa esittelee kattavan otoksen uusioraaka-aineiden kierrätyksestä, ympäristövaikutuksista ja hyödyntämisestä:

 • Kyllästetty puu
 • Kierrätysbetoni
 • Kartonkipakkaukset
 • Mineraalivillasta valmistettu puhallusvilla
 • Keräyspaperista valmistetut puukuitueristeet
 • Muovipakkaukset
 • Palautuspullot ja -tölkit
 • Pantittomat lasipakkaukset
 • Metallijäte
 • Keräyspaperi
 • Renkaat
 • Paristot ja akut
 • Lyijyakut
 • Romuajoneuvojen kierrätys
 • Sähköauton ajovoima-akkujen kierrätys

Lukija pääsee tutustumaan kiertotalouden prosesseihin laajasti monesta näkökulmasta käsin. Koska kiertotaloudessa materiaalia on väistämättä siirreltävä paikasta toiseen, on kuljetuksilla keskeinen osa tässä kokonaisuudessa. Oppimateriaalin toinen osa kokoaa yhteen kiertotalousalan kestäviä kuljetusratkaisuja

 • Jätepuristimet
 • Syväkeräysastiat
 • Tehokkaat merikuljetukset

Materiaali osoittaa, että uusioraaka-aineita hyödyntämällä voidaan luoda kestävämpi kiertotalouteen perustuva yhteiskunta. Uusiokäyttö ja materiaalien kierrätys säästävät luonnonvaroja. Kun tehtaille saadaan kierrätysmateriaalia, vähenee tarve luonnosta otettaville neitseellisille luonnonvaroille. Materiaalin viesti lukijalle on, että kiertotalouden ja uusioraaka-aineiden hyödyntämisen avulla ympäristöongelmia voidaan ratkoa.

Voit ladata materiaalin ilmaiseksi PDF-muodossa Suomen Uusioraaka-aineliitto ry:n sivuilta:

Kiertohelmiä

03
touko

3.5.2021 Uusi Jätealan yhteistyöryhmä jatkaa tiedonvaihtoa Ympäristöministeriön ja jätealan toimijoiden välillä

Jätealan uusi yhteistyöryhmä vuosille 2021-2023 on muodostettu. Suomen Uusioraaka-aineliitto ry:n jäsenistöä on mukana ryhmässä.

Ryhmän tavoitteena on:

 • seurata ja analysoida jätehuollon tulevaisuutta,
 • edistää kiertotaloutta,
 • ohjata jätehuollon valtakunnallista suunnittelua,
 • edistää jätealan lainsäädännön kehittämistä ja toimeenpanoa,
 • edistää jätealaa ja sen ajankohtaisia kotimaisia ja kansainvälisiä kehittämishankkeita koskevaa tiedon- ja mielipiteiden vaihtoa ympäristöministeriön ja sen kannalta keskeisten toimijoiden välillä.

Jätealan strategisen yhteistyöryhmän toimikausi päättyi 31.12.2020. Yhteistyöryhmän toiminta on sekä ympäristöministeriön että jäsenten puolelta koettu erittäin tarpeelliseksi ja toimivaksi tiedonvaihdon ja alan kehittämisen foorumiksi. Uusi jätealan yhteistyöryhmä jatkaa toimikautensa päättäneen jätealan strategisen yhteistyöryhmän työtä.

Lue lisää tästä ryhmän toiminnasta Ympäristöministeriön hankesivuilta tästä linkistä.