Jäsenet

4h

4H on valtakunnallinen nuorisojärjestö, johon kuuluu 70 000 jäsentä. Alakouluikäiset harrastavat kerhoissa oppien arjen taitoja itse tekemällä. Yli 13-vuotiaita 4H-harrastus ohjaa turvallisesti työelämään kurssittamalla ja tarjoamalla ensimmäisiä työkokemuksia.

4H:n ympäristökasvatuksessa keskeisiä ovat käytännön ympäristöteot: nuoret esimerkiksi keräävät vuosittain satoja tonneja lannoitesäkkejä uusiokäyttöön. 4H onkin tekemisen riemua – sillä tekemällä oppii parhaiten!

Lisätietoja: www.4h.fi

Akkukierratys pb

Akkukierrätys Pb Oy on tuottajayhteisö, joka organisoi yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa koko maata kattavaa käytöstä poistettujen lyijyakkujen keräysverkoston. Akut toimitetaan loppukäsittelyyn erikoistuneille laitoksille. Lyijy sekä muovikuoret käytetään mm uusien akkujen valmistukseen ja akkuhappo neutraloidaan. Yhtiö vastaa jäsenyritystensä lakisääteisestä tuottajavastuusta jätelaissa säädetyllä tavalla.

Lisätietoja: www.akkukierratyspb.fi

Demolite Oy

Kierrätysyhtiö Demolite Oy:n tehtävänä on saattaa käytöstä poistettu kyllästetty puutavara energiakierrätykseen. Toiminta rahoitetaan uuden kyllästetyn puutavaran hinnassa perittävällä kierrätysmaksulla sekä yrityksiltä ja yhteisöiltä perittävillä jätteenkäsittelymaksuilla.

Käytöstä poistetun kyllästetyn puun keräys toteutetaan yhteistyössä puutavara- ja rakennustarvikeliikkeiden ja jätelaitosten kanssa. Puun vastaanotto ja varastointi tapahtuvat Kestopuun kierrätysterminaalilla Hämeenlinnassa Tuulosessa. Toimistomme sijaitsee Helsingissä.

Lisätietoja: www.kestopuu.fi/kierratys.html

Ekovilla

Ekovilla. Lämmin. Vihreä. Ekovilla Oy on Suomalainen puukuituisten lämmöneristeiden valmistukseen ja asennukseen erikoistunut pk-yritys. Yritys on perustettu Kuusankoskella 35 vuotta sitten. Yrityksellä on neljä tuotantolaitosta Suomessa, kaksi Kouvolassa, yksi Seinäjoella ja yksi Oulussa. Ekovillan pääraaka-aineena olevan puhtaan sanomalehden rinnalle ollaan rakentamassa keräyskuitujen lajitteluun ja teollisuuden sivuvirtoihin pohjautuvaa uutta ekosysteemiä, jolla parannamme kilpailukykyämme myös painoteollisuuden digitalisaation edetessä. Ekovilla-palveluverkosto kattaa koko maan ja yhtiö on orgaanisten lämmöneristeiden markkinajohtaja Suomessa.

Lisätietoja: www.ekovilla.com

Encore Ympäristöpalvelut

Encore Ympäristöpalvelut on perustettu vuonna 1943. Toimimme pitkään nimellä Paperinkeräys, ja ympäristöalan pioneerina opetimme suomalaiset kierrättämään 1940-luvulla. Tänään autamme suomalaisia siirtymään kertakäyttökulttuurista puhtaaseen tulevaisuuteen. Tarjoamme monipuolisen valikoiman yritysten älykkäitä ympäristöpalveluita kuormalavapalvelusta eri materiaalien kierrätykseen ja ympäristöystävällisiin energiaratkaisuihin. Edustamme myös paperin tuottajayhteisöä. Konsernimme liikevaihto vuonna 2018 oli noin 80 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 230.

Lisätietoja: encorepalvelut.fi

ERP Finland Ry

ERP Finland Ry on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä paristojen ja akkujen tuottajayhteisö. Yhdistys huolehtii jäsentensä osalta niiden velvoitteiden täyttämisestä, joita EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta antama direktiivi (”WEEE-direktiivi”) sekä paristoista ja akuista antama direktiivi kansallisessa lainsäädännössä asettavat.

Yhdistys kehittää ja edistää sähkö- ja elektroniikkaromun sekä käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen ympäristöystävällistä kierrätystä, uudelleenkäyttöä ja muita hyödyntämistapoja sekä edistää alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Lisätietoja: www.erp-recycling.fi

Europress

Europress on 1970-luvulla perustettu Pohjois-Euroopan johtava jätepuristimien ja -paalaimien valmistaja, joka valloittaa yhä uusia maita nykyaikaisilla tuotteillaan ja laadukkaalla palvelullaan. Europress on vuosien varrella kerännyt ympärilleen ammattilaisten ja asiantuntijoiden joukon, ja joukkovoimalla olemme yhdessä luoneet täysin uudet tuotteet, innovatiiviset ratkaisut ja kokonaisvaltaisen palvelupaletin. Luomme uutta ja näytämme tietä alamme toimijoille.

Lisätietoja: https://europressgroup.com/fi/

Fincumet

Fincumet Oy on monipuolinen kierrätyskumppani. Keräämme, prosessoimme ja kierrätämme kaapeleita ja arvometalleja, kuten kuparia, alumiinia sekä rautaa ja terästä. Ikaalisten kehittyvässä metallinjalostamossa jalostamme romumetalleista arvokasta kierrätysmetallia teollisuudelle. Palvelemme asiakkaita valtakunnallisesti.
Fincumet on osa Fortumia, mikä takaa kokonaisvaltaiset ja vastuulliset kierrätyspalvelut asiakkaan tarpeisiin.

Finn Recycling Oy

Finn Recycling Oy on yhtiö, joka haluaa olla mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta ja tutkia, miten pitkälle teollisuudessa käytettävien hiekkojen kierrätystä voidaan valimoalalla kehittää. Tarjoamme hiekkahuollon kokonaispalvelua, jossa vastaamme asiakkaan kaikista hiekkaan liittyvistä tarpeista, eli meille tulevasta jätehiekasta joka elvytetään, asiakkaalle takaisin lähtevästä elvytetystä hiekasta ja näihin liittyvästä logistiikasta.

Idea täysin uudenlaisen menetelmän kehittämiseen lähti siitä havainnosta, kuinka paljon jätehiekkaa kuljetetaan kaatopaikalle ja kuinka merkittäviä määriä uutta hiekkaa täytyy tuoda Euroopasta. Aalto-yliopiston kanssa aloitettiin kehitysprojekti, jonka tuloksena syntyi termiseen menetelmään perustuva hiekkaelvytysprosessi, joka on alkanut menetelmänä kiinnostaa alan toimijoita myös kansainvälisesti.

Fortum

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
Lisätietoja: https://wastesolutions.fortum.com/fi/

Hämeen Kuljetus Oy

Hämeen Kuljetus Oy on osakasautoilijoiden omistama yli 50 vuotta vanha KTK. Liikevaihtomme on noin 35 M€. Toimialamme on kuljettaminen ja logistiikka. Perinteisten maan, kiviainesjalosteiden, päällysteiden ja jätteiden lisäksi kuljetamme erilaisia teollisuuden sivutuotteita. Toimitamme asiakkaillemme mm. peltotuhkaa. Olemme mukana rakentamassa teitä ja kenttiä teollisuuden sivutuotteilla, jolloin raaka-aineina ovat mm. lentotuhka, kivituhka ja kuitusavi. Toteutamme myös pilaantuneiden maiden kunnostusurakoita. Kalustomme on soveliasta myös ominaispainoltaan maata kevyempien sivutuotteiden kuljettamiseen.

Osoite:
Hämeen Kuljetus Oy
Sarankulmankatu 14
33900 TAMPERE

Lisätietoja: www.hameenkuljetus.fi

Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. HSY auttaa asukkaita toimimaan paremman ympäristön puolesta.

HSY järjestää asuinkiinteistöjen ja julkishallinnon jätehuollon pääkaupunkiseudulla, hoitaa hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyksen sekä antaa muun muassa lajittelua ohjaavat jätehuoltomääräykset.

Lisätietoja: www.hsy.fi/

Kuusakoski Oy

Kuusakoski Oy on ollut metallien teollisen kierrätyksen uranuurtaja lähes sata vuotta ja on yksi maailman 15 suurimmasta metallinkierrättäjistä. Liikeidea on alusta asti ollut sama eli metallien kierrätys takaisin teollisuuden raaka-aineiksi.

Yrityksen perinteistä liiketoimintaa on metalliteollisuuden raaka-ainehuolto, jota täydentävät metallienkierrätys ja tuotteiden käytönjälkeinen käsittely eli kierrätyspalvelut. Kuusakosken valimoliiketoiminnan toiminta-ajatus perustuu laadukkaiden, asennusvalmiiden kevytmetallivaluosien tuottamiseen tietoliikenne-, ajoneuvo- ja koneenrakennusteollisuudelle.

Lisätietoja: www.kuusakoski.fi

Lassila & Tikanoja

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 812,5 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8100 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Lisätietoja: www.lassila-tikanoja.fi

Mepak-Kierrätys Oy

Tuottajayhteisö Mepak-Kierrätys Oy on vastuussa jätelain ja EU:n pakkausdirektiivin edellyttämän metallipakkausten kierrätystavoitteen saavuttamisesta Suomessa.

Lisätietoja: www.mepak.fi

Meriaura

Meriaura on turkulainen perheomisteinen merikuljetusyritys. Kuljetamme mm. bio- ja kiertotalouden tuotteita, agribulkia, sekä vaativia erikoislasteja Pohjois-Euroopan alueella. Laivastossamme on tällä hetkellä 16 kuivarahtialusta (kantavuudeltaan 3000-8800 tonnia), kaksi kansilastialusta projekti- ja erikoislasteille, sekä yksi ro-ro-alus. Toimintaamme leimaa ekologisuus ja innovatiivisuus. Kehitämme ja toteutamme aktiivisesti mm. jätteiden hyödyntämistä alustemme polttoaineena.

Lisätietoja: www.meriaura.fi

Molok Oy

Molok Oy on suomalainen jätteiden syväkeräyssäiliöitä valmistava ja markkinoiva perheyritys. Molok-keräysjärjestelmän malliston on kehittänyt yrityksen perustaja Veikko Salli.

Jätteiden syväkeräyksen perusidea on maahan upotettu jätesäiliö. Maan sisässä, viileässä ja auringonvalolta suojassa jätteet säilyvät normaalia pinta-astiakeruuta pidempään ja pakkautuvat tiiviisti. Syväkeräyssäiliöiden etuina ovat suuri keräyskapasiteetti, pitkät tyhjennysvälit ja hygieeninen ympäristö.

Lisätietoja: www.molok.fi

Onni Forsell Oy

Onni Forsell Oy pesee ja kunnostaa tynnyreitä uusiokäyttöön, puhdistaa ja tarkastaa IBC-kontteja, sekä puhdistaa kunnostuskelvottomia tynnyreitä terästeollisuuden raaka-aineeksi. Yritys on alansa laatujohtaja ja edelläkävijä, joka on jo yli 30 vuoden ajan pitänyt huolta ympäristöstään.

Kunnostettu tynnyri voidaan käyttää uudelleen teollisuudessa 5-6 kertaa. Tuemme kestävää kehitystä käytännön työllä puhtaamman ympäristön ja raaka-aineiden säästämisen puolesta.

Lisätietoja: www.onniforsell.fi

Paketo Recycling Oy

Paketo Recycling Oy on erikoistunut tiukkojen laatu-, turvallisuus- ja ympäristövaatimusten mukaisiin teollisuuden nestemäisten ja kiinteiden materiaalien muovi- ja metallipakkausratkaisuihin.

Toimittamamme uudet muovi- ja teräsastiat ovat laatutarkastettuja ja viranomaisten hyväksymiä. Tukesin valtuuttama palvelumme tarkistaa ja huoltaa metallisia IBC- ja ADR-kontteja. Kellokosken tehtaalla kunnostamme asiakkaidemme IBC-kontit. Kaikille palautetuille astioille voidaan taata yksilöllinen käsittely.

Lisätietoja: www.paketo.com

Recser Oy

Recser Oy on jätelain tarkoittama tuottajayhteisö kannettavien paristojen ja akkujen tuottajille. Huolehdimme sopimustuottajiemme puolesta paristojen ja akkujen erilliskeräyksestä, esikäsittelystä, kierrätyksestä ja kierrätyksen edistämisestä lain vaatimusten mukaisesti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Kuluttajat voivat palauttaa käytetyt paristot ja akut niitä myyviin liikkeisiin, joista noudamme ne tuottajien puolesta käsiteltäviksi ja kierrätettäväksi. Yhteensä kannettaville paristoille ja akuille löytyy noin 13 000 keräyspistettä ympäri Suomea.

Lisätietoja: www.recser.fi

RINKI Oy

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on kaupan ja teollisuuden omistama voittoa tavoittelematon palveluyhtiö. Yrityksille Rinki tuottaa tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja pakkausten tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille se tarjoaa Rinki-ekopisteverkoston pakkausten keräykseen ja lasipakkausjätteen kierrätykseen.

Pakkausten tuottajavastuu koskee yrityksiä, jotka pakkaavat tai maahantuovat pakattuja tuotteita Suomen markkinoille ja joiden liikevaihto on 1 M€ tai enemmän. Lainsäädännön tarkoituksena on muun muassa säästää luonnonvaroja ja ehkäistä ympäristölle koituvaa haittaa. Kun yritys tekee sopimuksen Ringin kanssa, se siirtää pakkauksia koskevan tuottajavastuunsa pakkausalan tuottajayhteisöille.

Lisätietoja: www.rinkiin.fi

Romukeskus Oy

Romukeskus Oy ja sen yhteistyöyritykset muodostavat maan kattavan metallinkierrätysverkoston.

Romukeskus Oy toimii romu- ja uusioraaka-aineliikkeiden yhteisenä osto-, tuki- ja myyntielimenä
– Teräs- ja valurautaromun tukkuliike
– Värimetalliromujen (kupari, alumiini, messinki jne.) välitys ja vienti
– Teräsromun tuonti ja vienti

Lisätietoja: www.romukeskus.fi

Rudus

Yhtiö toimii koko maassa teollisuusjätteiden kierrätyksen (betoni, tiili ja lentotuhka) alueilla. Betoni- ja tiilijätettä otamme vastaan rakennustyömailta ja betoniteollisuudesta noin 20 paikkakunnalla kautta koko maan ja jalostamme siitä korkealuokkaista uusioraaka-ainetta maarakennuskäyttöön. Lentotuhkaa vastaanotamme kivihiiltä polttavista voimalaitoksista ja jalostamme siitä korkealaatuista uusioraaka-ainetta asfaltti-, betoni- ja sementtiteollisuudelle sekä maarakentamiseen.

Lisätietoja: www.rudus.fi/tuotteet/kierratys

Savaterra

Savaterra on johtavia ympäristöteknologian yrityksiä. Käytämme huomispäivän menetelmiä poistamaan entiset ja mahdolliset tulevaisuuden ongelmat, lopullisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Yhtiön päätoimialat ovat pilaantuneiden maa-ainesten käsittely ja tuotteistus, yhdyskunta- ja teollisuuslietteiden käsittely jatkohyödynnettäviksi sekä erikoisjätteiden käsittely ja niiden hyödyntäminen.

Lisätietoja: www.savaterra.fi

Serty ry

SER-tuottajayhteisö SERTY ry on sähkö- ja elektroniikka-alan maahantuojien ja valmistajien yhdistys, joka huolehtii jäsentensä puolesta niille lain mukaan kuuluvan käytöstä poistuneiden kodinkoneiden keräyksen, käsittelyn ja kierrätyksen. Kotitaloudet voivat viedä maksutta vanhan laitteensa keräyspisteisiin, jotka löytyvät sivulta www.kierratys.info. Myös osa kaupoista ottaa vastaan laitteita.

Lisätietoja: www.serkierratys.fiwww.serty.fi.

Suomen Autokierrätys Oy

Suomen Autokierrätys Oy on tuottajayhteisö, joka koordinoi Suomessa romuautojen vastaanoton, käsittelyn ja kierrätyksen EU:n romuajoneuvodirektiivissä määriteltyjen vaatimusten mukaisesti. Romuautojen vastaanottopisteverkostomme käsittää yli 270 pistettä ja kattaa lähes koko maan.

Lisätietoja: www.suomenautokierrätys.fi

Suomen kasviöljykierrätys Oy

Suomen kasviöljykierrätys Oy (SKK Oy) on perustettu vuonna 1997, mutta käytettyä kasviöljyä on kerätty jo vuodesta 1993. SKK Oy sijaitsee Loimaan kaupungin teollisuuskylässä. Keräysyhteistyökumppaneina on myös jätehuoltoyrityksiä eripuolella Suomea. Kasviöljyn keräystoimintaa harjoitetaan koko Suomen alueella. Asiakkaitamme ovat mm. einesteollisuus, ravintolat, fast-food-ketjut, grillit, leipomot ja marketit.

Lisätietoja: www.skkoy.com

Suomen Kuitukierrätys Oy

Suomen Kuitukierrätys Oy (SUK) toimii jätelain mukaisena tuottajayhteisönä hoitaen yhteistyökumppaneidensa avulla edustamiensa kuitupakkausmateriaalien kierrätyksen ja hyötykäytön järjestämisen sekä siihen liittyvän tiedotuksen ja kehittämisen.

Lisätietoja: www.kuitukierratys.fi

Suomen Materiaalikierrätys Oy

Suomen Materiaalikierrätys Oy tarjoaa kierrätysratkaisut kaikille sähkö- ja elektroniikkalaitteille (pl. kylmälaitteet) sekä metalliromun kierrätykselle ja uusioraaka-aineiden lajittelulle. Yritys tarjoaa myös jätehuollon kokonaispalveluja yrityksille. Yritys on 100 prosenttisesti LHJ:n omistama tytäryritys.

Lisätietoja: https://www.lhj.fi/lhj-konserni/konserni

Suomen Paalauskeskus

Suomen paalauskeskus on jätehuoltoalan ammattilainen logistiikkaan, kierrätykseen ja paalaukseen liittyvässä liiketoiminnassa. Suomen Paalauskeskus on asiakkaidensa kierrätystarpeisiin ratkaisuja tarjoava jätehuoltoalan ammattilainen. Maksamme asiakkaillemme kaikista heidän kierrätysmateriaaleistaan. Olemme kasvaneet tyytyväisten asiakkaidemme mukana Uudenmaan ja Pirkanmaan alueella.

Lisätietoja: http://www.supak.fi/

Suomen Palautuspakkaus Oy

Suomen Palautuspakkaus Oy:n (PALPA) tehtävänä on pantillisten juomapakkausten kierrätys. PALPAn hallinnoimat kierrätysjärjestelmät kattavat lähes kaikki virvoitusjuoma-, kivennäis-, vesi-, olut-, siideri-, lonkero- ja urheilujuomapullot ja -tölkit sekä lähes kaikki Alkossa myytävät juomapakkaukset. Suomessa juomapakkausten palautusaste on maailmanlaajuisesti huippuluokkaa, pakkaustyypistä riippuen 90–100 %. PALPAn omistajatahoina ovat panimoteollisuus ja vähittäiskauppa.

Lisätietoja: www.palpa.fi

Suomen Rengaskierrätys Oy

Käytöstä poistettujen renkaiden järjestelmällinen kierrätys käynnistettiin 1995, jolloin rengasalan keskeiset toimijat perustivat Suomen Rengaskierrätys Oy:n. Yritys vastaa tuottajayhteisönä renkaiden keräyksestä ja hyötykäytöstä yhteistyösopimuksen tehneiden renkaiden tuottajien puolesta. Suomen Rengaskierrätys Oy:n tehtävänä on huolehtia tuottajavastuuseen perustuvasta kierrätysvelvoitteesta valtakunnallisesti, tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti.

Lisätietoja: www.rengaskierratys.com

Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, joka tuottajayhteisönä edistää pakkausmuovien kierrätystä ja uusiokäyttöä. Suomen Uusiomuovi Oy:n tehtävänä on aikaansaada kustannustehokkaita reittejä tuottaa käytetyistä muovisista pakkauksista uusioraaka-ainetta. Suomen Uusiomuovi Oy jakaa tietoa ja antaa neuvontaa kierrätysasioissa niin osakkailleen, yrityksille kuin kuluttajillekin. Suomen Uusiomuovi Oy ei harjoita jätteenkuljetustoimintaa tai muutoin kilpaile toimivien hyötykäyttöjärjestelmien kanssa. Hyvää jatkoa muovipakkauksille!

Lisätietoja: www.uusiomuovi.fi

Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuus vastaa 55 prosentista Suomen koko viennistä ja 80 prosentista Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Suomalainen teknologiateollisuus on maailmanluokan menestystarina. Menestymisen takana ovat tietysti osaavat ihmiset ja pitkäaikainen panostus tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä kyky sopeutua joustavasti markkinoiden muutoksiin.

Teknologiateollisuuden yritykset toimivat viidellä päätoimialalla:

Lisätietoja: www.teknologiateollisuus.fi

Termex-Eriste Oy

Termex-Eriste Oy tuottaa ympäristöystävällisiä lämmöneristysratkaisuja asiakaslähtöisesti.

Yhtiö tekee puukuitueristettä lajitelluista sanomalehdistä sekä sanomalehtipainojen tuotantohylyistä. Valmistuksessa sanomalehdet revitään kuivina kuiduiksi ja niihin sekoitetaan palonestokemikaaleja. Näin saadaan hyvin eristävä, hengittävä ja paloa estävä materiaali. Eristettä voidaan käyttää kaikessa rakentamisessa ilman turhia muovikalvoja.

Lisätietoja: www.termex.fi

Tramel Oy

Tramel Oy on erikoistunut sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, romujen ja metallien kierrätykseen sekä materiaalikauppaan. Tarjoamme tietoturva-, nouto- ja kierrätyspalveluita koko Suomen alueella. Käsittelylaitoksemme sijaitsevat Oulussa, Lahdessa, Kaarinassa, Rantasalmella, Nokialla, Tuusulassa ja Vantaalla.

Lisätietoja: www.tramel.info

YTPliitto

Ympäristöteollisuus ja -palvelut on Suomessa toimivien ympäristöalan yritysten perustama toimialajärjestö, joka ajaa luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja toimialan arvostuksen nostamista.

Lisätietoja: http://ytpliitto.fi/