08
huhti

8.4.2022 Kiertohelmiä-oppimateriaali saatavilla Peda.net-palvelussa

Kiertohelmiä – kierrätyksellä uusiomateriaaleja’ -oppimateriaalin päivitetty versio on nyt vapaasti saatavilla oppilaitosten hyödyntämässä Peda.net palvelussa. Kiertohelmiä esittelee laajan kattauksen suomalaisia innovaatioita kiertotalouden alalta. Esittelemme 15 erilaista uusioraaka-ainetta ja kerromme näiden kierrätyksestä, ympäristövaikutuksista ja hyödyntämisestä. Oppimateriaalin julkaisija on Suomen Uusioraaka-aineliitto ry.

Digitaalista maksutonta oppimateriaalia voidaan käyttää opetuksen tukena yläkoululuokista ylöspäin. Myös kaikki kiertotalousalasta kiinnostuneet voivat tutustua materiaaliin.

Oppimateriaali koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa ’Uusiomateriaalien kierrätys ja hyödyntäminen’ esittelee kattavan otoksen uusioraaka-aineiden kierrätyksestä, ympäristövaikutuksista ja hyödyntämisestä:

Koska kiertotaloudessa materiaalia on väistämättä siirreltävä paikasta toiseen, on kuljetuksilla keskeinen osa tässä kokonaisuudessa. Oppimateriaalin toinen osa ’Kestävät kuljetukset’ kokoaa yhteen kiertotalousalan kestäviä kuljetusratkaisuja

Materiaali osoittaa, että uusioraaka-aineita hyödyntämällä voidaan luoda kestävämpi kiertotalouteen perustuva yhteiskunta. Uusiokäyttö ja materiaalien kierrätys säästävät luonnonvaroja. Kun tehtaille saadaan kierrätysmateriaalia, vähenee tarve luonnosta otettaville neitseellisille luonnonvaroille. Materiaalin viesti lukijalle on, että kiertotalouden ja uusioraaka-aineiden hyödyntämisen avulla ympäristöongelmia voidaan ratkoa.

08
syys

8.9.2021 Opi uusioraaka-aineiden hyödyntämisestä – uusi kiertotalouden oppimateriaali julkaistu

’Kiertohelmiä – kierrätyksellä uusiomateriaaleja’ -oppimateriaalissa esitellään laaja kattaus suomalaisia innovaatioita kiertotalouden alalta. Esittelemme 15 erilaista uusioraaka-ainetta ja kerromme näiden kierrätyksestä, ympäristövaikutuksista ja hyödyntämisestä. Oppimateriaalin julkaisija on Suomen Uusioraaka-aineliitto ry.

Digitaalista maksutonta oppimateriaalia voidaan käyttää opetuksen tukena yläkoululuokista ylöspäin. Myös kaikki kiertotalousalasta kiinnostuneet voivat tutustua materiaaliin.

Oppimateriaali koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa esittelee kattavan otoksen uusioraaka-aineiden kierrätyksestä, ympäristövaikutuksista ja hyödyntämisestä:

 • Kyllästetty puu
 • Kierrätysbetoni
 • Kartonkipakkaukset
 • Mineraalivillasta valmistettu puhallusvilla
 • Keräyspaperista valmistetut puukuitueristeet
 • Muovipakkaukset
 • Palautuspullot ja -tölkit
 • Pantittomat lasipakkaukset
 • Metallijäte
 • Keräyspaperi
 • Renkaat
 • Paristot ja akut
 • Lyijyakut
 • Romuajoneuvojen kierrätys
 • Sähköauton ajovoima-akkujen kierrätys

Lukija pääsee tutustumaan kiertotalouden prosesseihin laajasti monesta näkökulmasta käsin. Koska kiertotaloudessa materiaalia on väistämättä siirreltävä paikasta toiseen, on kuljetuksilla keskeinen osa tässä kokonaisuudessa. Oppimateriaalin toinen osa kokoaa yhteen kiertotalousalan kestäviä kuljetusratkaisuja

 • Jätepuristimet
 • Syväkeräysastiat
 • Tehokkaat merikuljetukset

Materiaali osoittaa, että uusioraaka-aineita hyödyntämällä voidaan luoda kestävämpi kiertotalouteen perustuva yhteiskunta. Uusiokäyttö ja materiaalien kierrätys säästävät luonnonvaroja. Kun tehtaille saadaan kierrätysmateriaalia, vähenee tarve luonnosta otettaville neitseellisille luonnonvaroille. Materiaalin viesti lukijalle on, että kiertotalouden ja uusioraaka-aineiden hyödyntämisen avulla ympäristöongelmia voidaan ratkoa.

Voit ladata materiaalin ilmaiseksi PDF-muodossa Suomen Uusioraaka-aineliitto ry:n sivuilta:

Kiertohelmiä

10
kesä

10.6.2019 Suomen Uusioraaka-aineliiton uudet jäsenet edustavat kestäviä logistiikkaratkaisuja

Suomen Uusioraaka-aineliitto hyväksyi kolme uutta jäsentä hallituksen kokouksessa toukokuussa:

Logistiikka ja sen tuomat ratkaisut ovat keskeisessä roolissa kiertotalouden tehostamisessa. Nyt mukaan liittyneet jäsenemme tuovat liittoomme lisää tätä tietoa ja näkemystä. Jäsentemme taustat ja osaaminen mahdollistavat hyvät puitteet käydä asiantuntijoiden välistä ajatusten vaihtoa, mikä onkin yksi liittomme toiminnan kulmakivistä. Liittomme on jäsentensä näköinen ja historiateoksemme nimeä lainaten, yhdessä me olemme kiertotalouden ytimessä!

Näiden uusien tuulien myötä toivotamme kaikille iloista kesää!

 

 

 

17
tammi

Liittokokous 9.4.2019, opintomatka 10.-12.10.2019 ja uudet jäsenhakemukset

Suomen Uusioraaka-aineliitto kokoontuu liittokokoukseen 9.4.2019 Helsingissä. Liittokokouksen jälkeen on mahdollista jatkaa keskusteluja yhteisen illallisen merkeissä.

Liiton opintomatkalle lähdemme alustavien suunnitelmien mukaan Kroatiaan 10.-12.10.2019. Ajankohta kannattaa varata jo kalenteriin.

Lisätietoa liittokokouksesta ja opintomatkasta tulee jäsenistölle sähköpostitse.

Jos yrityksenne tai yhteisönne ei ole vielä Suomen Uusioraaka-aineliiton jäsen, toimitte kiertotalouden ja uusioraaka-aineiden parissa ja haluatte osaksi arvokasta verkostoamme, ota meihin yhteyttä (yhteys (at) uusioraaka-aineliitto.fi). Käsittelemme uusia jäsenhakemuksia seuraavan kerran liittokokouksen yhteydessä 9.4.2019.

12
helmi

Liittokokous järjestetään 26.4.2018 alkaen klo 14

Tämän vuoden liittokokous järjestetään torstaina 26.4.2018 klo 14 alkaen Helsingissä Teknologiateollisuus ry:n tiloissa osoitteessa Eteläranta 10.

Liittokokouspäivä on tällä kertaa rakennettu uudella tavalla, joten tarkkaile sähköpostiasi. Tiedotamme piakkoin päivän ohjelmasta.

Kaikki Suomen Uusioraaka-aineliiton jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita liittokokoukseen päättämään liittomme toiminnasta!

12
kesä

28.4.2017 Suomen Uusioraaka-aineliiton uusi hallitus ja työvaliokunta valittu

Suomen Uusioraaka-aineliiton liittokokous valitsi uuden hallituksen ja työvaliokunnan 28.4.2017

Hallitus ja työvaliokunta työskentelevät vuoden 2017 toimintasuunnitelman toteuttamiseksi uuden asiamiehen, Maija Holman, avustamana.

Kokouksen lopuksi puheenjohtaja Lauri Nylander lausui lämpimät kiitokset koko liittokokousväen puolesta liiton edelliselle asiamiehelle, Eija Mustoselle.

 

29
maalis

29.3.2017 ”Kierrätys toimii kun se on taloudellisesti kannattavaa” – Vuonna 1950 perustetun Suomen Uusioraaka-aineliiton historiikki valmistunut

 

Monelle suomalaiselle metsäteollisuuden, tekstiiliteollisuuden ja metalliteollisuuden kasvu ja menestys sekä niiden merkitys Suomen taloudelle toisen maailmansodan jälkeen ovat tuttuja tarinoita. Vähemmän tunnettu mutta mielenkiintoinen sivujuoni joka näihin tarinoihin liittyy, kertoo raaka-aineista, joita nämä teollisuuden eri haarat tiettyinä aikoina enemmän ja vähemmän tarvitsivat.

Uusioraaka-aineet, tai jäteraaka-aineet, joiksi niitä liiton perustamisen aikoihin kutsuttiin, nousivat toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa vahvasti esiin. Yleinen ja monille aloille ulottunut valtava raaka-ainepula, jälleenrakennus ja sotakorvausten vaatimukset käänsivät teollisuuden katseet myös sekundaarisiin vaihtoehtoihin. Aktiivisten yrittäjien toimien vaikutuksesta Kansanhuoltoministeriö perusti komitean tutkimaan jäteraaka-aineiden merkitystä ja asemaa. Komitea nimesi yksimielisesti jäteraaka-aineet ”kansantaloudelliseksi voimavaraksi”. Komiteamietintöön pohjautuen perustettiin vuoden 1950 lopulla keskusorganisaatio Jätealan Keskusliitto – nykyinen Suomen Uusioraaka-aineliitto ry – yhdyssiteeksi teollisuuden, hankintaliikkeiden, keräilylähteiden, valtiovallan ja yleisön välille.

Liiton perustamisella on siis sekä yrittäjyyteen perustuva että valtiollinen pohja. Valtion edustaja olikin mukana toiminnassa ensimmäiset kymmenen vuotta, mutta käytännön toiminta rakentui alusta asti vahvasti jäsenyritysten ja -yhdistysten varaan. Lähtökohtana yrityksillä oli ansaita elanto ja työllistää. Pohjalla vaikutti ajatus, ettei ”mitään, mihin on kerran pantu työtä ja materiaalia, ilman muuta saisi tuhota ennen kuin on tutkittu, eikö sitä vielä voitaisi käyttää johonkin”, kuten liiton ensimmäinen asiamies, merkonomi Siiri Nieminen Kansamme Talous -lehdessä vuonna 1952 kirjoitti.

Jo alkuvaiheessa korostui, että järjestöt, liikkeet ja yksityiset henkilöt pyrkivät toteuttamaan edellä mainittua periaatetta tilanteissa, joissa se on taloudellisesti mahdollista. Suuri yleisö ja erilaiset kansalaisjärjestöt valjastettiin keräämään etenkin jätepaperia, lumppua ja romua massiivisten mainoskampanjoiden avulla. Vastineeksi teollisuudelle toimitetuista raaka-aineista saatiin erilaisia haluttuja ja harvinaisia tuotteita hopeisista aterimista kelloihin, tai rahaa, joka käytettiin hyväntekeväisyyteen tai jonkun kansalaisjärjestön, kuten partiolaisten tai urheiluseurojen toiminnan ylläpitoon. Ketju oli toimiva ja hyödytti paitsi kuluttajaa myös kotimaista yrittäjyyttä ja sitä kautta teollisuutta.

Tismalleen sama ajatus tulee kuuluviin myös uusioraaka-ainealalla ja liiton jäseninä paljon 1950-lukua myöhemmin toimivien aktiivien mielikuvissa. ”Kierrätys toimii, kun se on taloudellisesti kannattavaa”. Yhä tiedostavammassa yhteiskunnassa ympäristön kannalta kestävä liiketoiminta on myös valttikortti. Romu – lumppu – paperi -kolmikosta on siirrytty yhä laajenevaan materiaalien kirjoon ja jäsenyritykset tarjoavat myös monenlaisia palveluita asiakaskunnilleen.

Jätealan Keskusliitosta ei koskaan tullut merkittävää edunvalvontajärjestöä jäteraaka-aine-alalle. Sen sijaan sen merkitys on aina painottunut vahvasti jäseninä olevien yritysten ja yhteisöjen keskinäisen vuorovaikutuksen foorumina toimimiseen. Muun muassa opintomatkat kotimaassa ja ulkomailla sijaitseviin uusioraaka-ainealalla toimiviin kohteisiin ovat virittäneet hedelmällistä keskustelua ja luoneet mahdollisuuden oppia, verkostoitua sekä tuoda ja viedä osaamista.

Yhä moninaistuvassa organisaatioiden kentässä kierrätyksen ja uusioraaka-aineiden parissa toimivien alalla Suomen Uusioraaka-aineliitolla on pitkä historia ja paljon pitkäaikaisia jäseniä. Vuosikymmenten varrella liiton merkitys, rooli, aktiivisuus ja vaikutusmahdollisuudet ovat vaihdelleet, mutta sen toiminta-ajatus on pysynyt varsin samanlaisena. Oli aika koota historia kansiin ja katsoa sen kautta yleisemminkin alan kehitystä ja merkitystä.

Historiateoksen tarkoituksena on kertoa liiton toiminnasta alan toimijoille ja siitä kiinnostuneille sekä luoda katsaus varsinaisten uusioraaka-aineiden historiaan 1950-luvulta nykypäivään.

Historian tutkija FM Kati Toivanen on ansiokkaasti ja asiantuntevasti kuvannut Suomen Uusioraaka-aineliiton taivalta vuodesta 1950 tähän päivään. Historiateos osoittaa, että kiertotalouden juuret ulottuvat kauaksi taakse, ja että teema on edelleen mitä ajankohtaisin.

Teoksen voi tilata suoraan liiton sivuilta kohdasta: Tilaa historiikki, teoksen hinta 10,90 euroa sisältäen postituskulut.

 

Tiedustelut ja yhteydenotot:

Suomen Uusioraaka-aineliiton puheenjohtaja

Lauri Nylander

lauri.nylander@akkukierrätyspb.fi

Suomen Uusioraaka-aineliiton asiamies

Eija Mustonen

yhteys@uusioraaka-aineliitto.fi