Suomen Uusioraaka-aineliitto ry

Suomen Uusioraaka-aineliitto ry

Uusioraaka-aineliitto edistää kierrätysmateriaalien hankintaa, jalostusta ja käyttöä taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Liiton jäseniä ovat erilaiset alalla toimivat yritykset ja yhdistykset, jotka kehittävät keskinäistä vuorovaikutusta ja ammatillista näkemystä.

Alan uutisia (6 uusinta)

8.9.2021 Opi uusioraaka-aineiden hyödyntämisestä – uusi kiertotalouden oppimateriaali julkaistu

’Kiertohelmiä – kierrätyksellä uusiomateriaaleja’ -oppimateriaalissa esitellään laaja kattaus suomalaisia innovaatioita kiertotalouden alalta. Esittelemme 15 erilaista uusioraaka-ainetta ja kerromme näiden kierrätyksestä, ympäristövaikutuksista ja hyödyntämisestä. Oppimateriaalin julkaisija on Suomen Uusioraaka-aineliitto ry. Digitaalista… 8.9.2021 Opi uusioraaka-aineiden hyödyntämisestä – uusi kiertotalouden oppimateriaali julkaistu

3.5.2021 Uusi Jätealan yhteistyöryhmä jatkaa tiedonvaihtoa Ympäristöministeriön ja jätealan toimijoiden välillä

Jätealan uusi yhteistyöryhmä vuosille 2021-2023 on muodostettu. Suomen Uusioraaka-aineliitto ry:n jäsenistöä on mukana ryhmässä. Ryhmän tavoitteena on: seurata ja analysoida jätehuollon tulevaisuutta, edistää kiertotaloutta, ohjata jätehuollon valtakunnallista suunnittelua, edistää jätealan… 3.5.2021 Uusi Jätealan yhteistyöryhmä jatkaa tiedonvaihtoa Ympäristöministeriön ja jätealan toimijoiden välillä

6.4.2021 Meriaura Group valmistelee 100% hiilineutraaliuteen tähtäävää kuljetuskonseptia

  Suomen Uusioraaka-aineliiton jäsen Meriaura Group on aloittanut 100% hiilineutraaliuteen tähtäävän kuljetuskonseptin valmistelun ja suunnittelutyön. Konsepti perustuu hybridipropulsioon, joka yhdistää kestävästi tuotettua bioöljyä ja akkuteknologiaa. Innovatiivisten energiaratkaisujen lisäksi tarkoitus on… 6.4.2021 Meriaura Group valmistelee 100% hiilineutraaliuteen tähtäävää kuljetuskonseptia

14.12.2020 Metallijätteen koostumustutkimuksen opas julkaistu

Me-Pak Kierrätys Oy on julkaissut oppaan kuluttajilta kerätyn metallijätteen koostumustutkimuksen toteuttamiseksi. Oppaassa kerrotaan, miten erilliskerätystä metallijätteestä otetaan edustavia näytteitä ja miten näytteet lajitellaan käsin eri jakeisiin siten, että tulokset palvelevat… 14.12.2020 Metallijätteen koostumustutkimuksen opas julkaistu

5.5.2020 Meriauran kiertotalouden asiakkuuksista vastaava henkilö vaihtuu

Riinu Walls (MBA, Maritime Management) ottaa Meriaurassa vetovastuun kiertotalouden ja uusioraaka-aineisiin liittyvien tuotteiden merikuljetuksista, Jukkis Sutelan siirtyessä uusiin haasteisiin Meriauran ulkopuolelle. Walls on aikaisemmin vastannut Meriauran bulk-kuivalastialusten rahtaamisen ja operoinnin… 5.5.2020 Meriauran kiertotalouden asiakkuuksista vastaava henkilö vaihtuu

29.4.2020 Tuotesuunnittelun rooli korostuu EU:n uudessa kiertotalouden toimintasuunnitelmassa

Euroopan komissio julkaisi tänä keväänä uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on, että tuotteet ovat kestäviä, korjattavia ja kierrätettäviä. Suunnitelma on osa Euroopan vihreän kehityksen Green Deal -ohjelmaa. Lue lisää: CircWaste-hankkeen… 29.4.2020 Tuotesuunnittelun rooli korostuu EU:n uudessa kiertotalouden toimintasuunnitelmassa

Sura Twitterissä

Haluatko oppia hyödyntämään hukkaresursseja ja saada käytännön tukea #Materiaalitori'n käyttöön? Tule mukaan Sivuvirrat Materiaalitorille -työpajaan 25.1.2022! #Kiertotalous #Kierrätys
https://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI/content/62160/32839

Koronapandemia näkyy metallipakkausten vastaanottomäärissä – yrityspuolella määrät vähenevät ja kuluttajilta kerätyt massat suurenevat. Lue lisää: https://www.mepak.fi/fi/ajankohtaista/metallipakkausten-kierratysaste-sailyi-edelleen-vakaana/

Pakkausten tuottajavastuussa puhaltavat uudet tuulet jätelain uudistuksen myötä. Jäsenyrityksemme Suomen Kuitukierrätys Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Salmi valittiin Suomen Pakkaustuottajat Oy:n vt. toimitusjohtajaksi. Onnittelut Juha-Pekka Salmelle!
https://www.mepak.fi/fi/ajankohtaista/juha-pekka-salmi-valittiin-suomen-pakkaustuottajat-oyn-vt-toimitusjohtajaksi/

Avustuksia haettavana yhdyskuntien jätevesien ravinteiden kierrätyksen ja talteenoton hankkeille 1.1. – 28.2.2022.

💧 Uutinen: https://ym.fi/-/avustushaku-yhdyskuntien-jatevesien-ravinteiden-kierratyksen-ja-talteenoton-hankkeille-1.1.-28.2.2022-

@ELYkeskus @mmm_fi #ravinteetkiertoon #kiertotalous #kestäväkasvu