24
marras

Suomen Pakkaustuottajat Oy

Suomen Pakkaustuottajat Oy on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen monimateriaalituottajayhteisö, joka vastaa kartonki- ja paperipakkausten, lasipakkausten, metallipakkausten, muovipakkausten ja puupakkausten kierrätyksestä Suomessa. Suomen Pakkaustuottajat on rekisteröity Pirkanmaan ELY-keskuksen ylläpitämään tuottajarekisteriin 29.9.2022. Tuottajavastuullisia ovat yritykset, jotka pakkaavat Suomessa tai maahantuovat pakattuja tuotteita, sekä ulkomaiset yritykset, jotka myyvät tuotteitaan Suomeen etäkaupalla. Yritykset voivat hoitaa kaikkien pakkausten tuottajavastuun liittymällä SPT:n asiakkaaksi. Yhtiön tavoitteena on kehittää pakkausten kierrätystä entistä kustannustehokkaammaksi tuottajavastuullisten yritysten tarpeita ja toiveita kuunnellen.

Lisätietoja: www.suomenpakkaustuottajat.fi

13
kesä

Akkukierratys pb

Akkukierrätys Pb Oy on tuottajayhteisö, joka organisoi yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa koko maata kattavaa käytöstä poistettujen lyijyakkujen keräysverkoston. Akut toimitetaan loppukäsittelyyn erikoistuneille laitoksille. Lyijy sekä muovikuoret käytetään mm uusien akkujen valmistukseen ja akkuhappo neutraloidaan. Yhtiö vastaa jäsenyritystensä lakisääteisestä tuottajavastuusta jätelaissa säädetyllä tavalla.

Lisätietoja: www.akkukierratyspb.fi

13
kesä

YTPliitto

Ympäristöteollisuus ja -palvelut on Suomessa toimivien ympäristöalan yritysten perustama toimialajärjestö, joka ajaa luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja toimialan arvostuksen nostamista.

Lisätietoja: http://ytpliitto.fi/

13
kesä

Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, joka tuottajayhteisönä edistää pakkausmuovien kierrätystä ja uusiokäyttöä. Suomen Uusiomuovi Oy:n tehtävänä on aikaansaada kustannustehokkaita reittejä tuottaa käytetyistä muovisista pakkauksista uusioraaka-ainetta. Suomen Uusiomuovi Oy jakaa tietoa ja antaa neuvontaa kierrätysasioissa niin osakkailleen, yrityksille kuin kuluttajillekin. Suomen Uusiomuovi Oy ei harjoita jätteenkuljetustoimintaa tai muutoin kilpaile toimivien hyötykäyttöjärjestelmien kanssa. Hyvää jatkoa muovipakkauksille!

Lisätietoja: www.uusiomuovi.fi

13
kesä

Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuus vastaa 55 prosentista Suomen koko viennistä ja 80 prosentista Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Suomalainen teknologiateollisuus on maailmanluokan menestystarina. Menestymisen takana ovat tietysti osaavat ihmiset ja pitkäaikainen panostus tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä kyky sopeutua joustavasti markkinoiden muutoksiin.

Teknologiateollisuuden yritykset toimivat viidellä päätoimialalla:

Lisätietoja: www.teknologiateollisuus.fi

13
kesä

Termex-Eriste Oy

Termex-Eriste Oy tuottaa ympäristöystävällisiä lämmöneristysratkaisuja asiakaslähtöisesti.

Yhtiö tekee puukuitueristettä lajitelluista sanomalehdistä sekä sanomalehtipainojen tuotantohylyistä. Valmistuksessa sanomalehdet revitään kuivina kuiduiksi ja niihin sekoitetaan palonestokemikaaleja. Näin saadaan hyvin eristävä, hengittävä ja paloa estävä materiaali. Eristettä voidaan käyttää kaikessa rakentamisessa ilman turhia muovikalvoja.

Lisätietoja: www.termex.fi

13
kesä

Tramel Oy

Tramel Oy on erikoistunut sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, romujen ja metallien kierrätykseen sekä materiaalikauppaan. Tarjoamme tietoturva-, nouto- ja kierrätyspalveluita koko Suomen alueella. Käsittelylaitoksemme sijaitsevat Oulussa, Lahdessa, Kaarinassa, Rantasalmella, Nokialla, Tuusulassa ja Vantaalla.

Lisätietoja: www.tramel.info

13
kesä

Suomen Paalauskeskus

Suomen paalauskeskus on jätehuoltoalan ammattilainen logistiikkaan, kierrätykseen ja paalaukseen liittyvässä liiketoiminnassa. Suomen Paalauskeskus on asiakkaidensa kierrätystarpeisiin ratkaisuja tarjoava jätehuoltoalan ammattilainen. Maksamme asiakkaillemme kaikista heidän kierrätysmateriaaleistaan. Olemme kasvaneet tyytyväisten asiakkaidemme mukana Uudenmaan ja Pirkanmaan alueella.

Lisätietoja: http://www.supak.fi/

13
kesä

Savaterra

Savaterra on johtavia ympäristöteknologian yrityksiä. Käytämme huomispäivän menetelmiä poistamaan entiset ja mahdolliset tulevaisuuden ongelmat, lopullisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Yhtiön päätoimialat ovat pilaantuneiden maa-ainesten käsittely ja tuotteistus, yhdyskunta- ja teollisuuslietteiden käsittely jatkohyödynnettäviksi sekä erikoisjätteiden käsittely ja niiden hyödyntäminen.

Lisätietoja: www.savaterra.fi