13
kesä

Akkukierratys pb

Akkukierrätys Pb Oy on tuottajayhteisö, joka organisoi yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa koko maata kattavaa käytöstä poistettujen lyijyakkujen keräysverkoston. Akut toimitetaan loppukäsittelyyn erikoistuneille laitoksille. Lyijy sekä muovikuoret käytetään mm uusien akkujen valmistukseen ja akkuhappo neutraloidaan. Yhtiö vastaa jäsenyritystensä lakisääteisestä tuottajavastuusta jätelaissa säädetyllä tavalla.

Lisätietoja: www.akkukierratyspb.fi

13
kesä

YTPliitto

Ympäristöteollisuus ja -palvelut on Suomessa toimivien ympäristöalan yritysten perustama toimialajärjestö, joka ajaa luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja toimialan arvostuksen nostamista.

Lisätietoja: http://ytpliitto.fi/

13
kesä

Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, joka tuottajayhteisönä edistää pakkausmuovien kierrätystä ja uusiokäyttöä. Suomen Uusiomuovi Oy:n tehtävänä on aikaansaada kustannustehokkaita reittejä tuottaa käytetyistä muovisista pakkauksista uusioraaka-ainetta. Suomen Uusiomuovi Oy jakaa tietoa ja antaa neuvontaa kierrätysasioissa niin osakkailleen, yrityksille kuin kuluttajillekin. Suomen Uusiomuovi Oy ei harjoita jätteenkuljetustoimintaa tai muutoin kilpaile toimivien hyötykäyttöjärjestelmien kanssa. Hyvää jatkoa muovipakkauksille!

Lisätietoja: www.uusiomuovi.fi

13
kesä

Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuus vastaa 55 prosentista Suomen koko viennistä ja 80 prosentista Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Suomalainen teknologiateollisuus on maailmanluokan menestystarina. Menestymisen takana ovat tietysti osaavat ihmiset ja pitkäaikainen panostus tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä kyky sopeutua joustavasti markkinoiden muutoksiin.

Teknologiateollisuuden yritykset toimivat viidellä päätoimialalla:

Lisätietoja: www.teknologiateollisuus.fi

13
kesä

Termex-Eriste Oy

Termex-Eriste Oy tuottaa ympäristöystävällisiä lämmöneristysratkaisuja asiakaslähtöisesti.

Yhtiö tekee puukuitueristettä lajitelluista sanomalehdistä sekä sanomalehtipainojen tuotantohylyistä. Valmistuksessa sanomalehdet revitään kuivina kuiduiksi ja niihin sekoitetaan palonestokemikaaleja. Näin saadaan hyvin eristävä, hengittävä ja paloa estävä materiaali. Eristettä voidaan käyttää kaikessa rakentamisessa ilman turhia muovikalvoja.

Lisätietoja: www.termex.fi

13
kesä

Tramel Oy

Tramel Oy on erikoistunut sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, romujen ja metallien kierrätykseen sekä materiaalikauppaan. Tarjoamme tietoturva-, nouto- ja kierrätyspalveluita koko Suomen alueella. Käsittelylaitoksemme sijaitsevat Oulussa, Lahdessa, Kaarinassa, Rantasalmella, Nokialla, Tuusulassa ja Vantaalla.

Lisätietoja: www.tramel.info

13
kesä

Suomen Paalauskeskus

Suomen paalauskeskus on jätehuoltoalan ammattilainen logistiikkaan, kierrätykseen ja paalaukseen liittyvässä liiketoiminnassa. Suomen Paalauskeskus on asiakkaidensa kierrätystarpeisiin ratkaisuja tarjoava jätehuoltoalan ammattilainen. Maksamme asiakkaillemme kaikista heidän kierrätysmateriaaleistaan. Olemme kasvaneet tyytyväisten asiakkaidemme mukana Uudenmaan ja Pirkanmaan alueella.

Lisätietoja: http://www.supak.fi/

13
kesä

Savaterra

Savaterra on johtavia ympäristöteknologian yrityksiä. Käytämme huomispäivän menetelmiä poistamaan entiset ja mahdolliset tulevaisuuden ongelmat, lopullisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Yhtiön päätoimialat ovat pilaantuneiden maa-ainesten käsittely ja tuotteistus, yhdyskunta- ja teollisuuslietteiden käsittely jatkohyödynnettäviksi sekä erikoisjätteiden käsittely ja niiden hyödyntäminen.

Lisätietoja: www.savaterra.fi

13
kesä

Serty ry

SER-tuottajayhteisö SERTY ry on sähkö- ja elektroniikka-alan maahantuojien ja valmistajien yhdistys, joka huolehtii jäsentensä puolesta niille lain mukaan kuuluvan käytöstä poistuneiden kodinkoneiden keräyksen, käsittelyn ja kierrätyksen. Kotitaloudet voivat viedä maksutta vanhan laitteensa keräyspisteisiin, jotka löytyvät sivulta www.kierratys.info. Myös osa kaupoista ottaa vastaan laitteita.

Lisätietoja: www.serkierratys.fiwww.serty.fi.

13
kesä

Rudus

Yhtiö toimii koko maassa teollisuusjätteiden kierrätyksen (betoni, tiili ja lentotuhka) alueilla. Betoni- ja tiilijätettä otamme vastaan rakennustyömailta ja betoniteollisuudesta noin 20 paikkakunnalla kautta koko maan ja jalostamme siitä korkealuokkaista uusioraaka-ainetta maarakennuskäyttöön. Lentotuhkaa vastaanotamme kivihiiltä polttavista voimalaitoksista ja jalostamme siitä korkealaatuista uusioraaka-ainetta asfaltti-, betoni- ja sementtiteollisuudelle sekä maarakentamiseen.

Lisätietoja: www.rudus.fi/tuotteet/kierratys