23
touko
Lajiteltua moniväristä muovipakkausjätettä paaleissa

23.5.2024 Kierrätysaste nousuun ja lisää uusiomuovia markkinoille: Uusi muovipakkausjätteen lajittelulaitos Riihimäelle

Jäsenistömme yhteistyössä on voimaa! Pakkaustuottajayhteisö Sumi Oy ja Fortum Recycling & Waste ovat sopineet laajamittaisesta yhteistyöstä muovipakkausten kierrätyksen vauhdittamiseksi. Sumi aikoo rakentaa muovipakkausten lajittelulaitoksen Riihimäelle, ja Fortum keskittyy kierrätysmuovituotteiden valikoiman laajentamiseen.

Kotimaisen muovipakkauslajittelun kapasiteetti kaksinkertaistuu

Sumi laajentaa toimintakenttäänsä investoimalla uuteen muovipakkausjätteen lajittelulaitokseen ja perustamalla tytäryhtiön, Sumi Sorting Oy:n, laitoksen hallintaan. Toimivaksi todistetun teknologian ja Sumin kierrätysastetta nostavien innovaatioiden ansiosta uusi laitos vähintään tuplaa kotimaisen muovipakkauslajittelun kapasiteetin. Jatkossa Suomessa voidaan lajitella muovipakkauksia jopa 50 000 tonnia vuodessa. Investointi nostaa samalla lajittelu- ja kierrätysastetta kohti EU:n asettamia tavoitteita. Hankkeen kokonaisbudjetiksi on arvioitu noin 44 miljoonaa euroa.

Yhteistyöhön kuuluu, että Sumi ostaa Fortum Recycling & Wastelta lajittelulaitoksen toteutusvalmiit suunnitelmat sekä hyödyntää olemassa olevaa Fortum Recycling & Wasten rakennus- ja ympäristölupaa. Uusi laitos nousee Fortumin Riihimäen toimipaikan alueelle. Sumi ja Fortum toimivat kumppaneina jatkossa samalla alueella, jossa sekä lajitellaan erilliskerätyt muovipakkaukset että valmistetaan niistä kierrätysraaka-ainetta teollisuuden käyttöön. Näin kuljetusten tarve ja siitä aiheutuva ympäristökuormitus vähenevät huomattavasti.

Kotimaisuus ja omavaraisuus etusijalla

Suomesta viedään muovipakkauksia lajiteltavaksi ulkomaille, mutta tuottajayhteisö Sumi on strategiassaan päättänyt suosia pakkausten kotimaista käsittelyä. Myös Suomen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite nostaa kiertotalouden omavaraisuusastetta. Sumin uusi aluevaltaus heijastelee näitä tavoitteita.

”Meille kotimainen käsittely ja omavaraisuus ovat prioriteetti. Myös yhä useammat pakkaustuottajat peräänkuuluttavat muovipakkausten kierrättämistä kotimaassa ja jätekuljetusten aiheuttaman ympäristökuorman minimointia. Näin luomme kiertotaloustyöpaikkoja ja varmistamme, että uusioraaka-aine pysyy suomalaisen teollisuuden käytössä”, Sumin toimitusjohtaja Mika Surakka sanoo.

”Pakkaustuottajien kannalta oma lajittelulaitos on tervetullut uutinen. Voittoa tuottamattomana yhteisönä voimme kohdentaa laitoksen tuottoja suoraan jäsenyritystemme kierrätysmaksujen alentamiseen”, hän jatkaa.

Tilaus kotimaiselle käsittelylaitokselle on selkeä. Euroopan unionin pakkaus- ja pakkausjäteasetus (PPWR) on uudistumassa. EU:n tavoitteena on varmistaa, että vuoteen 2030 mennessä kaikki EU:n markkinoille tuotu pakkausmateriaali on kierrätettävissä taloudellisesti kannattavasti. Lisäksi asetus määrittää sekoitevelvoitteen pakkauksille, eli että pakkauksissa on oltava tietty osuus kierrätysraaka-ainetta.

Uusioraaka-ainetta muoviteollisuuteen

”Kotimainen muoviteollisuus tarvitsee uusioraaka-ainetta koko ajan enemmän, joten on hienoa, että lajittelukapasiteetti kasvaa. Samalla on tärkeää kasvattaa kotimaista keräysastetta ja saada kaikki kerätyt muovipakkaukset kiertoon. Uskomme, että tällä yhteistyömallilla voimme parhaiten tehostaa kotimaista muovinkierrätystä. Sumin lajittelulaitos lajittelee muovit, jotka me pesemme ja granuloimme uusioraaka-aineeksi. Näin pääsemme keskittymään Fortum Circo -uusiomuovin valmistukseen ja suuntaamaan toimintaa tuoteperheen laajentamiseksi. Markkinoilla on kysyntää laadukkaille ja räätälöidyille uusiomuovimateriaaleille”, Fortumin muoviliiketoiminnan johtaja Toni Ahtiainen kertoo.

Uusi lajittelulaitos korvaa valmistuessaan Fortumin vanhan lajittelulaitoksen. Yhtiöt ovat sopineet, että uusi laitos voi hyödyntää nykyistä osaavaa henkilöstöä. Laitos työllistää myös uusia eri alojen asiantuntijoita. Fortum Recycling & Waste jatkaa oman kierrätysmuovin pesuun ja granulointiin liittyvän laajennuksen suunnittelua.

”Täysin kotimaisen käsittelyn myötä toivottavasti vahvistuu myös kuluttajien motivaatio lajitella muovipakkaukset. Arvokas raaka-aine ei päädy poltettavaksi sekajätteen mukana, vaan saa uuden elämän muovituotteina”, Surakka summaa.

”Muovipakkausten kierrätysasteen nosto EU:n edellyttämälle 50 %:n tasolle on mahdollista ja meille kaikille yhteinen haaste”.
Lisätietoa

Sumi Oy: Mika Surakka, toimitusjohtaja, puh. 040 019 7848, mika.surakka@sumi.fi
Fortum Recycling & Waste: Toni Ahtiainen, muoviliiketoiminnan johtaja, puh. 040 577 7533, toni.ahtiainen@fortum.com

Sumi Oy on kotimainen, voittoa tavoittelematon pakkaustuottajayhteisö, jolla on kaksi tytäryhtiötä, Sumi Åland Oy ja Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy. Sumi vastaa lakisääteisesti asiakkaidensa eli pakkausjätettä tuottavien yritysten lasi-, metalli-, muovi-, paperi-, kartonki- ja puupakkausten keräyksestä ja kierrätyksestä Suomessa. Näin Sumi edistää Suomen keräys- ja kierrätysasteen kasvua ja pakkausmateriaalien järkevää uusiokäyttöä. Kerää pakkaus kotimaiseen kiertoon – www.sumi.fi

16
huhti

16.4.2024 Meriaura tilaa kaksi bioöljykäyttöistä 6750 tonnin rahtialusta mahdollistamaan kestävät kuljetukset

Jäsenyrityksemme Meriaura on solminut kahden Ecotrader-rahtialuksen toimitussopimuksen hollantilaisen Royal Bodewes -telakan kanssa mahdollistaakseen entistäkin laajemmin kestävät kuljetukset. Sopimuksen mukaan alukset rakennetaan Hollannin Hoogezandissa, ja ne luovutetaan vuonna 2026 tammikuussa ja joulukuussa.

Tilatut Ecotrader-alukset ovat 105 metriä pitkiä, kantavuudeltaan 6750 tonnin 1A-jääluokan aluksia. Niiden suunnittelun lähtökohtana on mahdollisimman matalien päästötasojen saavuttaminen. Aluksia voidaan operoida Meriauran tytäryhtiön VG-Ecofuelin tuottamalla kierrätysraaka-aineesta valmistetulla biopolttoaineella yhtiön vuonna 2016 käyttöönotettujen EcoCoaster-alusten Eeva VG:n ja Mirva VG:n tapaan. Päästövähennykset syntyvät uusiutuvan polttoaineen lisäksi esimerkiksi alusten rungon optimoinnista sekä tehokkaammasta moottoriteknologiasta, jonka toimittaa kotimainen Wärtsilä. Ecotrader-alukset ovat n. 30 prosenttia EcoCoaster-aluksia suurempia. Tällä vastataan markkina- ja asiakastarpeeseen, ja suurempi aluskoko parantaa myös taloudellista tehokkuutta ja keventää kuljetusten ympäristökuormaa.

”Tämä tilaus jatkaa hyväksi havaittua bioöljykäyttöisten ja energiatehokkaiden alusinvestointiemme sarjaa. Vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa ja vastuullisuusstrategiamme mukaisesti katsoimme parhaaksi valita rakentajaksi tunnetun länsieurooppalaisen telakan. Toimitusvarmuus- ja aikataulu, laatu sekä telakan kyky täyttää työturvallisuus- ja ympäristömääräykset, sekä edellisistä uudisrakennuksista saadut hyvät kokemukset olivat tärkeimmät tekijät päätöksessämme valita rakentajaksi jälleen hollantilainen Royal Bodewes”, kertoo Meriauran toimitusjohtaja Beppe Rosin.

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on asettanut tavoitteeksi hiilineutraalin merenkulun noin vuoteen 2050 mennessä. Meriauran ilmastostrategia tähtää hiilineutraaliuteen jo 2030-luvulla. ”Nyt tilaamamme kaksi laivaa aloittavat uudisrakennusohjelman, jolla Meriaura tähtää hiilineutraaliksi huomattavasti IMO:n tavoitetta nopeammin. Tarkoituksenamme on systemaattisesti uudistaa laivastoamme sarjalla uudisrakennuksia. Bioöljyn käyttö yhdistettynä kompensaatioon mahdollistaa asettamamme kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamisen”, kertoo Meriauran perustaja ja Meriaura Groupin hallituksen puheenjohtaja Jussi Mälkiä.

Alusinvestointia rahoittavat Turun Oma Säästöpankki, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö sekä Ilmastorahasto. ”Olemme kiitollisia siitä, että kotimaiset rahoittajat ovat lähteneet mukaan tukemaan paikallisen varustamon matkaa kohti hiilineutraalia merenkulkua”, sanoo Rosin.

Lisätietoja;

Beppe Rosin, toimitusjohtaja, Meriaura Oy, puh. 050 557 4323, beppe.rosin@meriaura.fi

Meriaura Oy (perustettu 1986) on merkittävä kuivarahdin ja vaativien erikoislastien merikuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiön rahtauksessa on tällä hetkellä kaksitoista kuivalastialusta sekä kaksi kansilastialusta. Yrityksen keskeisinä arvoina ovat asiakaslähtöisyys sekä ympäristöä säästävän merenkulun edistäminen. Meriaura on pitkäaikaistesteillä ja säännöllisellä käytöllä omassa laivastossaan todentanut kierrätysraaka-aineesta valmistetun 100% biopolttoaineen käytettävyyden laivaliikenteessä. Meriaura on osa listattua Meriaura Group-konsernia.

13
helmi

13.2.2024 Suomalaisen kiertotalouden pitkä historia: Kuusakoski Oy 110 vuotta!

Kuva: Kuusakoski Oy

Kiertotalous on nykypäivää, mutta sillä on pitkä historia Suomessa. Jäsenemme Kuusakoski Oy juhlii tänä 110 vuoden taivalta. Onnittelemme 🎉

Näiden vuosien aikana yritys on kehittynyt romuliikkeestä merkittäväksi teolliseksi kierrättäjäksi. Tänään Kuusakoski hankkii kierrätysmateriaalit Skandinaviasta, Baltiasta, UK:sta ja USA:sta, ja työntekijöitä koko Recycling-konsernissa on yli 1000. Kierrätysprosesseja kehitetään jatkuvasti. Esimerkiksi vuoden 2023 keväällä aloitti toimintansa kuparikeskus, joka on alumiini- ja kuparipitoisten materiaalien kierrätyslaitos. Se tuottaa viikon aikana noin 40 tonnia kuparia, mikä riittää autoteollisuudelle noin 500 sähköauton tarpeisiin.

Uusioraaka-aineliiton historiateos kokoaa suomalaisen kiertotalouden vaiheita kattavasti yhteen 50-luvulta lähtien: https://uusioraaka-aineliitto.fi/liiton-historiateos/

19
syys

19.9.2023 Lenkki Oy vie renkaan jalan alle ja tähtää vientimarkkinoille suomalaisella uusioraaka-aineella

Lenkki Oy hyödyntää renkaasta valmistettua uusioraaka-ainetta kengänpohjien valmistamisessa. Jäsenyrityksemme Suomen Rengaskierrätys Oy:n kotimainen uusioraaka-aine auttaa teollisuutta keventämään ympäristöjalanjälkeään ja vastaamaan kierrätysmateriaalien käyttöä edellyttävien asiakkaiden tarpeisiin.

Lenkki Oy hyödyntää renkaasta valmistettua uusioraaka-ainetta kengänpohjien valmistamisessa. Suomen Rengaskierrätys Oy:n kotimainen uusioraaka-aine auttaa teollisuutta keventämään ympäristöjalanjälkeään ja vastaamaan kierrätysmateriaalien käyttöä edellyttävien asiakkaiden tarpeisiin.

Lue lisää Suomen Rengaskierrätys Oy:n tiedotteesta.

19
syys

15.8.2023 Suomen Uusiomuovi on nyt Sumi Oy

Aiemmin Suomen Uusiomuovin nimellä tunnettu tuottajayhteisö ja jäsenyrityksemme on nyt Sumi Oy. Uusi nimi on kirjattu kaupparekisteriin 7.8.2023. Sumi on perustettu vuonna 1992, mikä tekee siitä yhden Euroopan vanhimmista pakkaustuottajayhteisöistä.

Nimenmuutos tuli ajankohtaiseksi Sumin laajennettua lakisääteisen velvoitteen mukaisesti palveluvalikoimansa kattamaan kaikki pakkausmateriaalit. Muovipakkausten lisäksi yhtiö hoitaa tuottajavastuuvelvoitteen paperi- ja kartonki-, metalli-, lasi- ja puupakkausten kierrättämisestä tuottajavastuulain edellyttämällä tavalla.

Lue lisää Sumi Oy:n tiedotteesta:

Suomen Uusiomuovi on nyt Sumi Oy

04
touko

4.5.2023 Suomen Rengaskierrätys Oy:n uusi kierrätyslaitos hyödyntää vanhoja autonrenkaita uudella tavalla

Jäsenemme Suomen Rengaskierrätys Oy on aloittanut Lopen kierrätyslaitoksella Suomen mittakaavassa ainutlaatuisen kumin kierrätysprosessin. Lue lisää ja katso videolta Suomen Rengaskierrätys Oy:n toimitusjohtajan, Risto Tuomisen, haastattelu MTV:n uutisartikkelista: Linkki uutiseen

 

15
helmi

15.2.2023 Kiertotalouden ja kierrätysalan edunvalvoja on nyt Kierrätysteollisuus ry

 

Jäsenyhdistyksemme Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n uusi nimi on Kierrätysteollisuus ry. Nimi kuvastaa entistä paremmin liiton jäsenistöä ja kierrätyksen merkitystä kiertotalouden etenemiselle.

Tarve nimenmuutokselle tulee yhdistyksen uudesta strategiasta. Uuden nimen myötä edustamme vahvemmin jäseniämme ja nostamme esiin yritysten merkityksen kiertotalouden rakentamisessa, kertoo Kierrätysteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mia Nores.

Kierrätysteollisuus ry toimii edunvalvojana ja tarjoaa jäsenpalveluja yrityksille, jotka toimivat kiertotalouden arvoketjussa etenkin raaka-aineiden kierrätyksen, jätehuollon, purkamisen, teknologian kehityksen ja myynnin, koulutuksen ja konsultoinnin saralla. Liitto voi toimia kattojärjestönä myös muille kierrätysalan toimijoille. Yhdistyksen yhteydessä toimii jo Suomen Purkuliikkeiden liitto – FDA.

– Kierrätysteollisuuden toimiala ja sen merkitys yhteiskunnassa on kasvanut perinteisestä jätehuollosta keskeiseksi osaksi kiertotaloutta. Uusi nimi asemoi liiton aiempaa paremmin osana kiertotaloustoimijoiden joukkoa, Nores kuvaa.

Kierrätysteollisuus ry:n jäsenet toimivat kiertotalouden solmukohdassa, jossa kierrätetyt materiaalit muokataan uusiksi raaka-aineiksi ja tuotteiksi.

– Kierrätysteollisuus ry tulee näkymään jatkossakin ympäristömyönteisenä ja markkinalähtöisenä toimijana, joka pitää esillä raaka-aineiden kierrätyksen tärkeyttä.

­­– Kiertotalous on uudistuvaa markkinataloutta ja välttämättömyys vihreälle siirtymälle. Jäsenemme tarjoavat käytännön ratkaisuja materiaalien kierrättämiseen, ehkäisevät siten luontokatoa ja ovat hiilineutraalin kiertotalouden edelläkävijöitä, Mia Nores jatkaa.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Mia Nores, mia.nores@kierratysteollisuus.fi, 044 330 0928

10
tammi

10.1.2023 VG-Shipping ostaa osuuden Rederi Ab Nathaliesta

Jäsenemme Meriaura Oy:n tiedote:

SavosolarMeriaurakonsernin pääomistaja, turkulainen sijoitusyhtiö VGShipping Oy ostaa 35%
osuuden turkulaisesta varustamoyhtiöstä Rederi Ab Nathaliesta (RABN). Kauppa toteutettiin
29.12.2022 osakemyynnin ja osakeannin yhdistelmänä, joka vahvistaa RABN:n pääomarakennetta
parantaen näin varustamon edellytyksiä investoida liiketoiminnan kasvuun.


RABN omistaa ja varustaa viittä alusta 30005000 lastitonnin kokoluokassa. RABN:n aluksista kaksi on
aikarahdattu Meriauralle, ja kolme muuta muille ulkopuolisille merikuljetusyrityksille. RABN:n
toiminnan kulmakivenä on Suomen lippu ja osaava miehistö.


”Omistusjärjestelyn tarkoituksena on vahvistaa hyvin sujunutta pitkäjänteistä yhteistyötä
yritystemme välillä ja varmistaa suomalaista pientonnistoa Meriauran käyttöön”, kertoo VG
Shippingin toimitusjohtaja Jussi Mälkiä.


Yritysten tavoitteena on tulevaisuudessa toteuttaa merkittäviä investointeja suomalaisen
teollisuuden vienti ja tuontikuljetusten tarpeisiin, huomioiden tulevat päästövähennys sekä muut
kestävän merilogistiikan edellytykset.


Yhteistyöllä varmistamme suomalaisen varustamoelinkeinon tulevaisuutta, Suomen
huoltovarmuutta, ja pystymme paremmin vastaamaan vihreän siirtymän haasteisiin, sanoo RABN:n
toimitusjohtaja Antti Partanen.


Lisätietoja:
Antti Partanen, toimitusjohtaja Rederi Ab Nathalie, antti@rabn.fi, puh. +358 40 7346517
Jussi Mälkiä, toimitusjohtaja VGShipping Oy, jussi.malkia@meriaura.fi, puh. +358 400 785 489

05
heinä

5.7.2022 Naantalin Satama laajenee Luonnonmaalla

Naantalin satama Oy on ostanut Luonnonmaalla sijaitsevan satama-alueen Meriaura Groupiin kuuluvalta VG-Port Oy:ltä. Kauppa käsittää 2,7 hehtaarin kokoisen varastokentän ja kaksi uutta laituria, sekä vesialuetta noin kaksi hehtaaria. Alue sijaitsee Naantalin Sataman Luonnonmaan varastoalueiden pohjoispuolella, kehittyvän Naviren teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä.

Kauppa liittyy Naantalin sataman bulk-toimintojen kehittämiseen. ”Luonnonmaan alue on ollut jo pitkään kehityksemme tähtäimessä ja tämän kaupan myötä pääsemme aloittamaan alueen yleissuunnittelun ensi syksynä. Satama-alueemme on ollut hieman rajallinen, jotta voisimme palvella bulk-operaattoreiden tarpeita tehokkaammin”, kertoo Naantalin sataman toimitusjohtaja Pasi Haarala.

VG-Port Oy:n ahtaus- ja varastoliiketoiminta jatkuu entisellään. Kaupanteon yhteydessä allekirjoitettiin pitkäaikainen vuokrasopimus varastokentästä VG-Port Oy:n käyttöön. Alueen läntisemmät osat jäävät edelleen VG-Portin omistukseen ja Meriaura Groupin eri toimintojen käyttöön.

”Naantalin sataman merkitys Meriauran liikenteessä on kasvanut viime vuosina. Käyttämissämme satamissa meillä on lukumääräisesti eniten laivakäyntejä Naantalissa. Suhtaudumme hyvin kiinnostuneesti kehitysnäkymiin Luonnonmaalla”, sanoo Meriaura Groupin konserninjohtaja Jussi Mälkiä.

 

Lisätietoja:

Pasi Haarala, toimitusjohtaja Naantalin Satama Oy

pasi.haarala@portofnaantali.fi   044 023 4644

 

Jussi Mälkiä, konserninjohtaja Meriaura Group,

jussi.malkia@meriaura.fi       0400 785 489