Toimintasuunnitelma 2021

Liitto edistää kiertotalouden periaatteiden mukaisesti uusioraaka-aineiden talteenottoa, jalostusta ja käyttöä sekä niiden tunnetuksi tekemistä.

Liiton ja jäsenten toimintaa tuodaan esille julkaisemalla ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia liiton kotisivuilla. Tiedotuskanavana käytetään myös sosiaalista mediaa. Liiton toimintaa tuodaan esille julkaisemalla oppimateriaali uusioraaka-aineiden hyödyntämisestä ja sen ympäristövaikutuksista. Yhteistyötä Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa jatketaan uusiomateriaalitilinpitohankkeeseen liittyen. Liitto osallistuu SYKE:n järjestämään kansainväliseen webinaariin.

Tuottajavastuun kehittymistä seurataan yhteydenpidossa tuottajiin ja tuottajayhteisöihin.

Liitto järjestää yhteisiä neuvottelutapaamisia, joissa voidaan käsitellä jäsenten toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita. Liiton jäsenten välistä vuorovaikutusta ja kokemusten vaihtoa tuetaan mahdollistamalla kahdenväliset kohtaamiset liiton tapahtumissa.

Jäsenhankinnan tavoitteena on, että erilaiset uusioraaka-aineet tulevat mahdollisimman laajasti toimintamme piiriin ja että kaikkien materiaalien tuottajayhteisöt olisivat edustettuina.

Toimintavuoden aikana on tarkoitus käydä keskustelua liiton sääntöjen päivittämisestä. Erityisesti sääntöjen kohdat §10-12 kaipaavat päivitystä. Työvaliokunnalle annetaan tehtäväksi laatia ehdotus hallitukselle, joka viimeistelee uudistusta koskevan esityksen edelleen liittokokouksen 2021 hyväksyttäväksi.

Opintomatkaa suunnitellaan kotimaahan. Matkaa järjesteltäessä otetaan huomioon vallitseva koronaepidemian tilanne.