Toimintasuunnitelma 2022

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Liitto edistää kiertotalouden periaatteiden mukaisesti uusioraaka-aineiden talteenottoa, jalostusta ja käyttöä sekä niiden tunnetuksi tekemistä.

Liiton ja jäsenten toimintaa tuodaan esille julkaisemalla ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia liiton kotisivuilla. Tiedotuskanavana käytetään myös sosiaalista mediaa. Liiton toimintaa tuodaan esille julkaisemalla Kiertohelmiä-oppimateriaalin verkkosivutoteutus Peda.net-palvelussa uusioraaka-aineiden hyödyntämisestä ja sen ympäristövaikutuksista.

Tuottajavastuun kehittymistä seurataan yhteydenpidossa tuottajiin ja tuottajayhteisöihin sekä Tuottajayhteisöjen neuvottelukuntaan.

Liitto järjestää yhteisiä neuvottelutapaamisia, joissa voidaan käsitellä jäsenten toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita. Liiton jäsenten välistä vuorovaikutusta ja kokemusten vaihtoa tuetaan mahdollistamalla kahdenväliset kohtaamiset liiton tapahtumissa.

Jäsenhankinnan tavoitteena on, että erilaiset uusioraaka-aineet tulevat mahdollisimman laajasti toimintamme piiriin ja että kaikkien materiaalien tuottajayhteisöt olisivat edustettuina.

Lisätään liiton verkkosivuille englanninkielinen esittely liiton toiminnasta. Jatketaan Peda.netin jäsensivuston käyttöä, ja siirretään liiton tärkeät tiedostot näille intrasivustoille talteen.

Opintomatkaa suunnitellaan Norjaan.