27
tammi

28.1. SITRA: Länsirannikon jätehuoltosektorin vaihtoehtoisten ratkaisujen yritys- alue- ja kansantaloudelliset vaikutukset

Jäteselvitys on osa Sitran Teolliset symbioosit -hankekokonaisuutta, jonka tarkoituksena on vauhdittaa globaalisti kilpailukykyisten teollisten symbioosien muodostumista. Teollisessa symbioosissa yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa. SITRA:n tiedoteGaia Consultingin yhteenveto selvityksestä. Aiheen jäsenistöllemme merkittävyyden vuoksi julkaisen tämän uutisen poikkeuksellisesti Jäsenten uutisia -palstalla. Asiamies.

23
tammi

23.1. RecSer: Litiumparistojen ja -akkujen virtanavat on teipattava tulipalovaaran ehkäisemiseksi

Recser Oy muistuttaa, uutiskirjeessään, että litiumparistojen ja -akkujen virtanavat täytyy eristää esimerkiksi teippaamalla ennen keräyslaatikkoon palauttamista. Väärin palautettuina tai säilytettyinä käytetyt akut ja paristot saattavat aiheuttaa palovaaran. Uutiskirjeessä on myös ohjeet kuluttajille ja kaupoille palovaarariskin minimoimiseksi. Lisätietoja: RecSerin ajankohtaista.

23
tammi

22.1. Suomen Uusiomuovi: Seminaari PYR:iin rekisteröityneille pakkaajille, aiheena uusi tuottajanvastuu

Uusi täysi tuottajan vastuu jätehuollosta alkaa vaikuttaa pakkaajiin ja pakattujen tuotteiden maahantuojiin ensi vuonna. Miten se vaikuttaa pakkaajiin ja pakattujen tuotteiden maahantuontiin? Suomen Uusiomuovi Oy järjestää rekisteröityneille pakkaajille seminaarin aiheesta 10.4.2014. Lisätietoja: Suomen Uusiomuovin ajankohtaista.

16
tammi

15.1. ERP: 2 miljoonaa tonnia sähkö- ja elektroniikkaromua Euroopasta

ERP Finland ry juhlistaa Suomessa saavutustaan kierrätystapahtumalla Vantaan Hakunilan SM-hiihdoissa. Tuomalla vanhan, käytöstä poistetun, toimimattoman pienelektroniikkalaitteen Hakunilaan saa vastineeksi ilmaisen lipun hiihtokilpailuihin. Yhtä laitetta vastaan saa yhden pääsylipun SM-hiihtoihin. Lippuja riittää 500 ensimmäiselle kierrättäjälle. Kisa-alueella on ERP (European Recycling Platform) Finland ry:n virallinen keräyspiste. Lisätietoja: ERP Finland uutiset.

14
tammi

10.1. Teknologiateollisuus: Materiaalitehokkuus tukee kestävää kasvua

Teknologiateollisuuden mielestä TEM:n johdolla valmisteltu kansallinen materiaalitehokkuusohjelma tukee kestävää kasvua. Ohjelman tavoitteena on edistää kestävää kasvua materiaalitehokkuuden avulla. Avaintekijöitä ovat tieto, osaaminen ja asenteet sekä kannustavan toimintaympäristön luominen. Teknologiateollisuuden mielestä ohjelma on myönteinen askel toimintaympäristön kehittämiseen. Lisätietoja: Teknologiateollisuuden uutishuone ja itse ohjelma: TEM:n julkaisu

Asiamiehen kommentti: ohjelma sisältää toimenpide-ehdotuksia, jotka toteutuessaan voivat merkitä liiketoimintamahdollisuuksia Liiton jäsenille.

28
joulu

16.12. RecSer: Muutoksia paristo- ja akkudirektiiviin – elohopeaa ja kadmiumia koskevat käyttökiellot laajenevat

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 20.11.2013 antaneet direktiivin 2013/56/EU, jolla muutetaan voimassaolevaa paristo- ja akkudirektiiviä. Keskeisimmät muutokset liittyvät kadmiumia ja elohopeaa koskevien käyttökieltojen laajentamiseen. Direktiivin säännökset on saatettava voimaan osana kansallista lainsäädäntöä 1.7.2015 mennessä. Lisätietoja: RecSer Oy:n ajankohtaista.

28
joulu

12.12. Paperinkeräys: Kyösti Pöyryn haastattelu Kauppalehdessä

”Euroopan talousodotukset ovat vakaat, jos mittariksi ottaa keräyspaperin ja -pahvin hinnat. Ne ovat pätevä  yleisten suhdanteiden peili. Tänä vuonna hinta on käyttäytynyt rauhallisesti”. Paperinkeräyksen toimitusjohtaja Kyösti Pöyry selvittää KL:n artikkelissa keräyspaperin ja -pahvin hinta- ja volyymimuutoksia ja kansainvälistä kauppaa. Lisätietoja: KL:n artikkeli.