11.9.2013 Suomen Kuitukierrätys Oy:n lausunto hallituksen esitysluonnokseen jätelain muuttamisesta pakkaus- ja pakkausjäteasetuksesta

Ylimitoitettu kuluttajapakkausten keräysverkosto lisää ympäristövaikutuksia sekä kustannuksia elinkeinoelämälle ja kotitalouksille. Yritysten kilpailukykyä ja kuluttajien ostovoimaa ei pidä heikentää. Hallitusohjelman tavoitteisiin ei kuulu kustannusten nostaminen ja sitä kautta yritysten ja kuluttajien talouden ylimääräinen rasittaminen. Jätelaissa ja – asetuksissa tulee ottaa huomioon perustuslaki ja kilpailulainsäädäntö.

Lue lisää: www.kuitukierratys.fiJätä Vastaus