RINKI Oy

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on kaupan ja teollisuuden omistama voittoa tavoittelematon palveluyhtiö. Yrityksille Rinki tuottaa tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja pakkausten tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille se tarjoaa Rinki-ekopisteverkoston pakkausten keräykseen ja lasipakkausjätteen kierrätykseen.

Pakkausten tuottajavastuu koskee yrityksiä, jotka pakkaavat tai maahantuovat pakattuja tuotteita Suomen markkinoille ja joiden liikevaihto on 1 M€ tai enemmän. Lainsäädännön tarkoituksena on muun muassa säästää luonnonvaroja ja ehkäistä ympäristölle koituvaa haittaa. Kun yritys tekee sopimuksen Ringin kanssa, se siirtää pakkauksia koskevan tuottajavastuunsa pakkausalan tuottajayhteisöille.

Lisätietoja: www.rinkiin.fi