ERP Finland Ry

ERP Finland Ry on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä paristojen ja akkujen tuottajayhteisö. Yhdistys huolehtii jäsentensä osalta niiden velvoitteiden täyttämisestä, joita EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta antama direktiivi (”WEEE-direktiivi”) sekä paristoista ja akuista antama direktiivi kansallisessa lainsäädännössä asettavat.

Yhdistys kehittää ja edistää sähkö- ja elektroniikkaromun sekä käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen ympäristöystävällistä kierrätystä, uudelleenkäyttöä ja muita hyödyntämistapoja sekä edistää alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Lisätietoja: www.erp-recycling.fi