10.6.2019 Suomen Uusioraaka-aineliiton uudet jäsenet edustavat kestäviä logistiikkaratkaisuja

Suomen Uusioraaka-aineliitto hyväksyi kolme uutta jäsentä hallituksen kokouksessa toukokuussa:

Logistiikka ja sen tuomat ratkaisut ovat keskeisessä roolissa kiertotalouden tehostamisessa. Nyt mukaan liittyneet jäsenemme tuovat liittoomme lisää tätä tietoa ja näkemystä. Jäsentemme taustat ja osaaminen mahdollistavat hyvät puitteet käydä asiantuntijoiden välistä ajatusten vaihtoa, mikä onkin yksi liittomme toiminnan kulmakivistä. Liittomme on jäsentensä näköinen ja historiateoksemme nimeä lainaten, yhdessä me olemme kiertotalouden ytimessä!

Näiden uusien tuulien myötä toivotamme kaikille iloista kesää!