Savaterra

Savaterra on johtavia ympäristöteknologian yrityksiä. Käytämme huomispäivän menetelmiä poistamaan entiset ja mahdolliset tulevaisuuden ongelmat, lopullisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Yhtiön päätoimialat ovat pilaantuneiden maa-ainesten käsittely ja tuotteistus, yhdyskunta- ja teollisuuslietteiden käsittely jatkohyödynnettäviksi sekä erikoisjätteiden käsittely ja niiden hyödyntäminen.

Lisätietoja: www.savaterra.fi