Serty ry

SER-tuottajayhteisö SERTY ry on sähkö- ja elektroniikka-alan maahantuojien ja valmistajien yhdistys, joka huolehtii jäsentensä puolesta niille lain mukaan kuuluvan käytöstä poistuneiden kodinkoneiden keräyksen, käsittelyn ja kierrätyksen. Kotitaloudet voivat viedä maksutta vanhan laitteensa keräyspisteisiin, jotka löytyvät sivulta www.kierratys.info. Myös osa kaupoista ottaa vastaan laitteita.

Lisätietoja: www.serkierratys.fiwww.serty.fi.