Finn Recycling Oy

Finn Recycling Oy on yhtiö, joka haluaa olla mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta ja tutkia, miten pitkälle teollisuudessa käytettävien hiekkojen kierrätystä voidaan valimoalalla kehittää. Tarjoamme hiekkahuollon kokonaispalvelua, jossa vastaamme asiakkaan kaikista hiekkaan liittyvistä tarpeista, eli meille tulevasta jätehiekasta joka elvytetään, asiakkaalle takaisin lähtevästä elvytetystä hiekasta ja näihin liittyvästä logistiikasta.

Idea täysin uudenlaisen menetelmän kehittämiseen lähti siitä havainnosta, kuinka paljon jätehiekkaa kuljetetaan kaatopaikalle ja kuinka merkittäviä määriä uutta hiekkaa täytyy tuoda Euroopasta. Aalto-yliopiston kanssa aloitettiin kehitysprojekti, jonka tuloksena syntyi termiseen menetelmään perustuva hiekkaelvytysprosessi, joka on alkanut menetelmänä kiinnostaa alan toimijoita myös kansainvälisesti.