5.7.2022 Naantalin Satama laajenee Luonnonmaalla

Naantalin satama Oy on ostanut Luonnonmaalla sijaitsevan satama-alueen Meriaura Groupiin kuuluvalta VG-Port Oy:ltä. Kauppa käsittää 2,7 hehtaarin kokoisen varastokentän ja kaksi uutta laituria, sekä vesialuetta noin kaksi hehtaaria. Alue sijaitsee Naantalin Sataman Luonnonmaan varastoalueiden pohjoispuolella, kehittyvän Naviren teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä.

Kauppa liittyy Naantalin sataman bulk-toimintojen kehittämiseen. ”Luonnonmaan alue on ollut jo pitkään kehityksemme tähtäimessä ja tämän kaupan myötä pääsemme aloittamaan alueen yleissuunnittelun ensi syksynä. Satama-alueemme on ollut hieman rajallinen, jotta voisimme palvella bulk-operaattoreiden tarpeita tehokkaammin”, kertoo Naantalin sataman toimitusjohtaja Pasi Haarala.

VG-Port Oy:n ahtaus- ja varastoliiketoiminta jatkuu entisellään. Kaupanteon yhteydessä allekirjoitettiin pitkäaikainen vuokrasopimus varastokentästä VG-Port Oy:n käyttöön. Alueen läntisemmät osat jäävät edelleen VG-Portin omistukseen ja Meriaura Groupin eri toimintojen käyttöön.

”Naantalin sataman merkitys Meriauran liikenteessä on kasvanut viime vuosina. Käyttämissämme satamissa meillä on lukumääräisesti eniten laivakäyntejä Naantalissa. Suhtaudumme hyvin kiinnostuneesti kehitysnäkymiin Luonnonmaalla”, sanoo Meriaura Groupin konserninjohtaja Jussi Mälkiä.

 

Lisätietoja:

Pasi Haarala, toimitusjohtaja Naantalin Satama Oy

pasi.haarala@portofnaantali.fi   044 023 4644

 

Jussi Mälkiä, konserninjohtaja Meriaura Group,

jussi.malkia@meriaura.fi       0400 785 489