3.5.2021 Uusi Jätealan yhteistyöryhmä jatkaa tiedonvaihtoa Ympäristöministeriön ja jätealan toimijoiden välillä

Jätealan uusi yhteistyöryhmä vuosille 2021-2023 on muodostettu. Suomen Uusioraaka-aineliitto ry:n jäsenistöä on mukana ryhmässä.

Ryhmän tavoitteena on:

  • seurata ja analysoida jätehuollon tulevaisuutta,
  • edistää kiertotaloutta,
  • ohjata jätehuollon valtakunnallista suunnittelua,
  • edistää jätealan lainsäädännön kehittämistä ja toimeenpanoa,
  • edistää jätealaa ja sen ajankohtaisia kotimaisia ja kansainvälisiä kehittämishankkeita koskevaa tiedon- ja mielipiteiden vaihtoa ympäristöministeriön ja sen kannalta keskeisten toimijoiden välillä.

Jätealan strategisen yhteistyöryhmän toimikausi päättyi 31.12.2020. Yhteistyöryhmän toiminta on sekä ympäristöministeriön että jäsenten puolelta koettu erittäin tarpeelliseksi ja toimivaksi tiedonvaihdon ja alan kehittämisen foorumiksi. Uusi jätealan yhteistyöryhmä jatkaa toimikautensa päättäneen jätealan strategisen yhteistyöryhmän työtä.

Lue lisää tästä ryhmän toiminnasta Ympäristöministeriön hankesivuilta tästä linkistä.